Guldvargen

Marknadsföreningen i Värmland belönar varje år de värmländska företag och organisationer
som svarat för årets bästa marknadsföringsinsatser.

Priser delas ut i en rad olika kategorier:

Guldvargen
Årets bästa värmländska marknadsföringsinsats alla kategorier.
Presenteras i samarbete med Löfbergs Lila.

Årets Reklamfilm
Här tävlar filmer producerade för TV, events, webb osv.
Presenteras i samarbete med TV4.

Årets Radio
Här tävlar ljudspottar producerade för radio och andra kanaler.
Presenteras i samarbete med Karlstad Airport.

Årets Print
Här tävlar annonser, stortavlor, broschyrer och andra tryckta alster.
Presenteras i samarbete med VF.

Årets Digitala
Här tävlar insatser i digitala kanaler som webb, sociala medier osv.
Presenteras i samarbete med Sätterstrand Business Park.

Årets PR
Här tävlar insatser i icke-köpta kanaler, t.ex. publicitet.

Årets nytänkare
Ett företag eller en organisation som börjat arbeta med marknadsföring på ett nytt sätt.
Presenteras i samarbete med Handelskammaren Värmland.

Kriterier
I samtliga kategorier bedöms kreativitet, effekt och relevans.
 Kreativitet – idé som skapar intresse och förståelse för budskapet. 
Effekt – uppnått önskad effekt enligt uppsatta mål. Relevans – för avsändare och mottagare.

Nominering
Alla kan och får nominera. 
De nominerade bidraget ska ha använts under 2011. Beställaren/uppdragsgivaren/utföraren ska vara lokal (Värmland).
 Tänk på att beskriva hur bidraget uppfyller kriterierna (kreativitet, effekt och relevans).

Jury
För varje kategori finns en jurygrupp som består av: 
Representant för Marknadsföreningens styrelse (juryns ordförande) 
Prissponsor
 samt Två personer verksamma utanför Värmland.