Ny styrelse 2016

I samband med Marknadsföreningens årsmöte den 1:a april, valdes fyra nya ledamöter in och ersätter de fyra personer som nu lämnar styrelsen.

Den nya styrelsen, i sin helhet:

Cecilia Victoria Åslund, ordförande
Lotta Jansson, Kassör
Jenni Laapotti
Anna-Karin Elwin Segolsson
Malin Setterqvist (ny)
Andreas Österlund (ny)
Kristoffer Ljung (ny)
Magnus Jonsson (ny)

Samtidigt tackar vi de avgående styrelsemedlemmarna:
Trine B Knutsen
Thomas Bylund
Marija Borenius
Niclas Fors

Och nu ser vi fram mot ett nytt spännande år. Hoppas du vill hänga med. 

Protokoll från årsmötet kommer inom kort….