Frukostmöte 7/10 med Helena Wiktelius

Välkommen till höstens nästa frukostmöte den 7/10 på Scandic City. Denna gång är det Helena Wiktelius, inspiratör och affärsutvecklare som kommer prata om professionell försäljning/marknadsföring på kundens villkor.

job_1626-kopia

Sälj inspiration för ett starkare varumärke och ett ökat resultat.

Genom en rak och tydlig dialog kring vad försäljning och kommunikation egentligen handlar om bidrar Helena till att få fler företag/organisationer och dess medarbetare att växa.

”Jag delar med mig av den erfarenhet som jag byggt upp genom att arbetat aktivt med försäljning i 25 år. Försäljning är den del i affärsmannaskap som är nyckeln till att både människor mår bra och företag går bra. Visionen är att öka mina kunders lönsamhet och detta med hjälp av missionen att alltid bidra med ENERGI som gör att individer och företag/organisationer öppnar upp för nya MÖJLIGHETER som kommer att leda till ett bättre RESULTAT”.

Så varmt välkomna till ett spännande frukostmöte den 7/10 kl 7:30.