Frukostmöte med Jonas Persson – Karlstads El- och Stadsnät

Framtiden är uppkopplad, hållbar och lokal 

Det går fort nu. Nya tjänster konkurrerar med befintliga. Nya företag tar upp kampen med nya verktyg.

Vi tror det är viktigt att finna bra och effektiva sätt att koppla upp sin verksamhet, använda el, istället för t.ex. fossila bränsle, i nya områden för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Och vi tror att affärer görs lokalt, MEN med stöd av globala lösningar och globalt tillgängliga verktyg.

Karlstads El- och Stadsnät gör din verksamhet uppkopplad mot omvärldens molnlösningar, ger dig kunskap runt förnyelsebar energianvändning och det med stark lokal förankring och kunskap om din vardag!

 

 

När: Fredag 5 maj 2017 – kl 07.30-09.00.
Var: Scandic City, Karlstad
Hur: Frukost, mingel och inspirerande föreläsning.
Pris: 50kr för medlemmar, 90 kr för alla andra.
Betala med kontant eller Swish på plats!

Årsmöte 5 maj

Välkomna på Marknadsföreningens årsmöte!

När: Fredag 5 maj 2016. 09.00 (direkt efter frukostmötet)
Var: Scandic City, Karlstad.

Agenda årsmöte MIV 5 maj 2017:

§1. Mötets öppnande

§2. Val av mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

§4. Val av ledamot att justera protokollet

§5. Dagordningen godkänns

§6. Årsmötet behöriga utlysande

§7. Verksamhetsberättelse

§8. Revisorsberättelse

§9. Beslut om ansvarsfrihet

§10. Valberedningen och deras förslag ny styrelse 2017/2018

§11. Val av ordförande

§12. Val av kassör

§13. Val av övriga ledamöter

§14. Val av revisor

§15. Val av valberedningen

§16. Övriga frågor

§17. Mötets avslutande