13 januari, 2022

Nytt för Guldvargen 2022

I årets upplaga av Guldvargen presenterar vi nu stolt en ny kategori.

Årets Resultat

Marknadsföring och att jobba mål- och resultatinriktat blir allt viktigare. Här belönar vi de som framgångsrikt uppnått fantastiska resultat åt sina kunder. Det kan vara allt ifrån en mindre digital annonskampanj till större, mer övergripande och långsiktiga kampanjer. 

Här är inte storleken på budgeten central, utan hur ni faktiskt uppnått målet resultatmässigt. Beskriv ert resultat kort – där ni berättar om bakgrunden, vilka de primära målen varit? Hur ni mätt framgången? Beskriv strategin bakom. Vad är nyckeln som har gjort att ni har fått ett framgångsrikt resultat? Påvisa detta genom att bifoga spridning i media, statistik, Call to Action, feedback från kund eller allmänheten osv. Juryn bedömer utifrån hur väl målen har uppnåtts baserat på resultatet, men viktigast är hur ni motiverar framgången på ett kreativt sätt. Här är allt tillåtet.