Kategorier Guldvargen 2023

Förra årets nykomling ’Årets Resultat’ stannar även detta år! Om ni vill läsa mer om denna så kan ni scrolla längre ned på sidan.

Trumvirvel… Här är kategorierna för Guldvargen 2023. Vill du skicka in ditt bidrag? Självklart, detta gör du här.

Kategorierna i årets Guldvarg är inspirerade av kategorierna i Guldägget. Detta för att vi vill uppmuntra värmländska byråer att skicka in fler bidrag till andra tävlingar också. Även delar av juryns bedömningskriterier är hämtade därifrån.

Guldvargens syfte är att uppmärksamma och premiera den bästa och mest nyskapande värmländska kommunikationen.
Juryn ska ta hänsyn till följande kriterier vid bedömningen av tävlingsbidragen:

Idéhöjd – Att med en stark och tydlig idé lyckas nå ut och beröra. 
Tydlighet – Att få fram ett budskap.
Relevans – Att budskapet är relevant för både avsändaren och mottagaren.
Hantverk – Hantering av bild, text, form och typografi mm.
Omdöme – Att ej bryta mot god etik.
Strategi – Att med en stark och tydlig strategi lyckas nå de uppsatta målen. 
Mål – Att ha identifierat tydliga mål.

Årets Resultat


Marknadsföring och att jobba mål- och resultatinriktat blir allt viktigare. Här belönar vi de som framgångsrikt uppnått fantastiska resultat åt sina kunder. Det kan vara allt ifrån en mindre digital annonskampanj till större, mer övergripande och långsiktiga kampanjer. 

Här är inte storleken på budgeten central, utan hur ni faktiskt uppnått målet resultatmässigt. Beskriv ert resultat kort – där ni berättar om bakgrunden, vilka de primära målen varit? Hur ni mätt framgången? Beskriv strategin bakom. Vad är nyckeln som har gjort att ni har fått ett framgångsrikt resultat? Påvisa detta genom att bifoga spridning i media, statistik, Call to Action, feedback från kund eller allmänheten osv. Juryn bedömer utifrån hur väl målen har uppnåtts baserat på resultatet, men viktigast är hur ni motiverar framgången på ett kreativt sätt. Här är allt tillåtet. 

Årets Resultat

Marknadsföring och att jobba mål- och resultatinriktat blir allt viktigare. Här belönar vi de som framgångsrikt uppnått fantastiska resultat åt sina kunder. 

Det kan vara allt ifrån en mindre digital annonskampanj till större, mer övergripande och långsiktiga kampanjer.

Årets Annons

Stor, liten, ute, inne, analog eller digital. Det spelar ingen roll, skicka in alla bidrag som du köpt utrymme för. Det kan vara en fristående annons eller en enhet från en kampanj.

Årets Audio

Vad vore kommunikation utan ljud? Utan stämningskapare eller inspirerande podcast?
I den här kategorin hyllar vi ljudet i alla dess former!

Årets Digitala

Appar, digitala utomhustavlor, spel, banners och kampanjsidor. Om det kommunicerar och är digitalt så går det utmärkt att skicka in i den här kategorin.

Årets Förpackningsdesign

Visst hörs det på namnet? All typ av design av och på förpackningar.

Årets Kampanj

Som annons fast en hel kampanj. Här är helheten viktigare än individuella uttag.

Årets Rörliga

Animationer, intervjuer, reklamfilmer, informationsfilm osv. Om det rör på sig så passar det utmärkt i den här kategorin.

Årets Varumärke/identitet

Visuellt såklart men också gärna strategi eller case där varumärket står i fokus.

Årets Valp

Vargbarn skickar in sin portfolio eller projekt de är stolta över. Vi vill uppmärksamma unga kreatörer som är nya i branschen (verksamma max två år). För att få vara med och tävla ska du vara verksam eller plugga i Värmland.

Årets Guldvarg

Best of the best, number of the beast. Den viktigaste att vinna, det juryn anser är bäst i år. Denna kategori är alla som lämnar in bidrag i övriga kategorier alltid med och tävlar i.