Bli partner till Marknadsföreningen

Vad gör Marknadsföreningen i Värmland?

Vi är en ideell verksamhet som varit en etablerad del i det
värmländska näringslivet i mer än 30 år. Vi inspirerar, nätverkar,
vägleder, informerar, driver och skapar förutsättningar för våra
medlemmar och partners. Vi strävar helt enkelt efter att föra
samman branschen inom marknadsföring och kommunikation
till en stöttande och inspirerande gemenskap.

Vad är Guldvargen?

Guldvargen är ett årligt evenemang och tävling som främjar
design och kommunikation i Värmland. Vi samlar branschen
och hyllar de som presterat bäst under året.
Den finaste stassen tas fram, skorna putsas och
spänningen är onekligen på topp.

Du och jag, partners?

Som ideell förening är vi beroende av partners för att vi ska
kunna hålla marknadsföreningen levande, särskilt tävlingen
och galan Guldvargen. Vill du vara med och bidra till att
främja och utveckla branschen?

What’s in it for you?

I ett partnerskap med oss får ni exponering bland annat på
Guldvargen, vår hemsida, våra sociala medier, genom våra
samarbeten och medlemskap. Vi tar gärna fram ett förslag
som gynnar just dig och ditt företag.

Kontakta oss via mejl eller våra sociala medier.
Mejl: info@nullmarknadsforeningen.nu
Instagram: https://www.instagram.com/marknadsforeningen
Facebook: https://www.facebook.com/marknadsforeningenivarmland
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/marknadsforeningen-i-varmland/

34 medlemmar

Som medlem i Marknadsföreningen i Värmland får du möjlighet att utveckla ditt nätverk bland likasinnade.

6 inspirationsträffar

per år

30
Guldvargen vinnare

sedan 1993.

9
styrelsemedlemmar

med passion för marknadsföring och kommunikation.