Guldvargen - Kategorier 2024

Nedan presenteras våra kategorier.

Kategorier 2024

Årets Wildcard hyllar det okonventionella och banbrytande inom branschen, där kreativitet och innovation får fritt spelrum för att skapa något extraordinärt. Här premieras det exceptionella, det som bryter normer och överraskar. Det kan vara en kampanj, teknisk lösning, eller en idé som sticker ut från mängden och visar på en unik kreativitet och originalitet.
Årets Guldhjärta hyllar kampanjer och/eller företag som använder marknadsföring för att skapa förändring. Med en drivande kraft skapar de en positiv påverkan och en mer hållbar och inkluderande framtid för samhället.
Årets digitala lösning bör demonstrera hur man framgångsrikt har utnyttjat kraften och potentialen hos digital teknik, oavsett vilken plattform som har använts för kommunikationen.Det kan vara en webbsida, interaktiva verktyg, interaktiva installationer eller applikationer. Påvisad användarvänlighet och innovativa lösningar premieras.
Visst hörs det på namnet? All typ av design av och på förpackningar som stärker varumärket.
Marknadsföring och att jobba mål- och resultatinriktat blir allt viktigare. Här belönar vi framgångsrika kampanjer som uppnått fantastiska resultat åt sina kunder. Det kan vara allt ifrån en digital annons till större, mer övergripande och långsiktiga kampanjer.
Om det rör på sig eller låter så passar det utmärkt i den här kategorin. Vi hyllar ljud och bild i alla dess former! Film och rörligt material, TV, podcast, ljudlogotyper, intervjuer, animationer eller reklamfilm. Ja, egentligen vad som helst som förstärker upplevelsen av produkten/känslan.

Tävlar man med en film/ljud ska det bifogas en fil i följande format:
Video: WMV, MPG, MPEG, Mov, mp4.
Ljud: Mp3.
Vargbarn skickar in sin portfolio eller projekt de är stolta över. Vi vill uppmärksamma unga kreatörer som är nya i branschen (verksam i max två år). För att få vara med och tävla ska du vara verksam eller plugga i Värmland.
Arbetet visar på hur företag kreativt kan kommunicera vilka de är och vad de står för. En tydlig, relevant och kreativt kärnkoncept som grundas i en hög strategisk nivå, som tar sig i uttryck i varumärkets alla fysiska och digitala mötespunkter.
Best of the best, number of the beast. Den viktigaste att vinna, det juryn anser är bäst i år. Denna kategori är alla som lämnar in bidrag i övriga kategorier alltid med och tävlar i.

Bedömning och kriterier 2024

Juryn ska ta hänsyn till följande kriterier vid bedömningen av tävlingsbidragen:
 • Idéhöjd – Att med en stark och tydlig idé lyckas nå ut och beröra.
 • Tydlighet – Att få fram ett budskap.
 • Relevans – Att budskapet är relevant för både avsändaren och mottagaren.
 • Hantverk – Hantering av bild, text, form och typografi mm.
 • Omdöme – Att ej bryta mot god etik.
 • Strategi – Att med en stark och tydlig strategi lyckas nå de uppsatta målen.
 • Mål – Att ha identifierat tydliga mål.
Till varje bidrag ska det bifogas en bidragsbild 1920x1080 (för att användas i marknadsföringssyfte).

Döp denna till: Bidragsbild_Byrå_Namn_Kategori ex:
Bidragsbild_NWTmedia_JagÄrDinJornalist_ÅretsAnnons.jpg
Formatet ska vara JPG, PNG.

Bifoga gärna en casefilm som förklarar bidraget eller en PDF.

Tydlig namngivning av filer så att juryn förstår vad som tillhör bidraget. Om ert bidrag innehåller flera filmer var tydliga med vad som är en casefilm och vad som är själva bidraget.

Bifoga de enheter som hör till just ditt bidrag (ett bidrag skulle till exempel kunna innehålla en bidragsbild, bilder på utomhustavlor och URL till en webbplats. Ett annat bidrag skulle kunna innehålla en bidragsbild och URL till en casefilm). Trycksaker presenteras förslagsvis som en flersidig PDF. Tänk på att presentera bidraget så tydligt som möjligt för juryn (alla format).

Dubbelkolla så att case-mappen har rättigheter att öppnas av oss.

När ni skickar in era bidrag så kommer ni att motivera varför de bidraget ska vinna och ni kommer även beskriva bidraget.
En värmländsk uppdragsgivare kan tävla med bidrag:
 • gjorda av en värmländsk byrå/producent
 • gjorda av en icke värmländsk byrå/producent
 • gjorda inhouse
En värmländsk byrå/producent kan tävla med bidrag:
 • gjorda för en värmländsk uppdragsgivare
 • gjorda för en icke värmländsk uppdragsgivare (både nationella och internationella).(I de fall flera byråer/producenter varit inblandade i ett jobb får endast den huvudansvariga byrån/producentet tävla).
Årets bidrag ska ha varit publicerade mellan 1 januari 2023 och 1 januari 2024.
En kan heller inte bidra med samma bidrag som tävlat i Guldvargen tidigare.

Bidrag blir INTE diskade för att de har hamnat i fel kategori.

Om inte motiveringsrutan räcker till, bifoga en PDF i case-mappen.

OBS! Skicka endast in det ni vill tävla med och tänk på att inte lämna in onödiga filer.

Anmälningar kan skickas in mellan den 2 februari 2024 – 29 februari 2024.

Frågor och funderingar angående tävlingen skickas till: info@nullmarknadsforeningen.nu