10 april, 2017

Årsmöte 5 maj

Välkomna på Marknadsföreningens årsmöte!

När: Fredag 5 maj 2016. 09.00 (direkt efter frukostmötet)
Var: Scandic City, Karlstad.

Agenda årsmöte MIV 5 maj 2017:

§1. Mötets öppnande

§2. Val av mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

§4. Val av ledamot att justera protokollet

§5. Dagordningen godkänns

§6. Årsmötet behöriga utlysande

§7. Verksamhetsberättelse

§8. Revisorsberättelse

§9. Beslut om ansvarsfrihet

§10. Valberedningen och deras förslag ny styrelse 2017/2018

§11. Val av ordförande

§12. Val av kassör

§13. Val av övriga ledamöter

§14. Val av revisor

§15. Val av valberedningen

§16. Övriga frågor

§17. Mötets avslutande